Om Arbeidsrettshjelp.no

Arbeidsrettshjelp.no er en tjeneste fra JKMA Advokat. Vi har oversikt over reglene vedrørende ansettelsesforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og gir råd og juridisk bistand i forhold som vedrører dette.

Vi bistår blant annet ansatte som har kommet i tvist med sin arbeidsgiver, og arbeidsgivere som vil ha råd i forbindelse med ansettelser, kontrakter m.v.


For arbeidstaker

Kontakt oss dersom du er i tvist med din arbeidsgiver. Dette kan for eksempel være dersom du mener du er usaklig oppsagt, dersom du er midlertidig tilsatt (men skulle vært fast ansatt), dersom du ikke har fått den lønn som du er berettiget eller det av andre grunner har oppstått en uenighet mellom deg og arbeidsgiver. Husk at alle arbeidstakere i Norge er vernet av arbeidsmiljøloven. I tillegg har du rettigheter etter andre lover og forskrifter som ferielov, lov om yrkesskadeforsikring med mer.

For ansattegrupper med spesielle behov, for eksempel ansatte "oppfinnere", kan vi også tilby konsultative tjenester hvor vi bistår med råd i forkant av at en arbeidsavtale undertegnes.

 

For arbeidsgivere

Vi bistår arbeidsgivere med utforming av arbeidsavtaler, både kollektivt og med individuell tilpasning, vi svarer på arbeidsrettslige spørsmål og bistår i juridiske tvister (herunder saker om oppsigelse).

Vi tilbyr også andre tjenester, som utarbeidelse av retningslinjer for ansattes varsling om uheldige forhold på arbeidsplassen. Kontakt oss for mer informasjon om hvilke tjenester som kan være aktuelle for deg og din bedrift.

 

 

Få advokathjelp
Via Arbeidsrettshjelp.no

Klikk her

 

Les mer om

Midlertidige ansettelser
Kameraovervåkning
Konkurranseklausuler
Sommervikarer

 

 

 


Arbeidsrettshjelp.no leveres av JKMA Advokat